Spedition / Shipping

Freelance / Konsulent

tilbydes

 

 

Vi tilbyder konsulentbistand og vi påtager gerne freelance opgaver inden for nedennævnte produkter fx. til virksomheder med få oversøiske forsendelser - ved barselsorlov, ferie, sygdom eller perioder med ekstra stor ordreindgang samt IMDG-forsendelser (farligt gods med skib), etc.....

 

Tilbydes af all round uddannet speditør og med særlige kvalifikationer inden for skibs- og flyforsendelser, remburser og fortoldninger fx. ved forsendelser til mellem- og fjernøsten.

 

Vi har faglige erfaringer erhvervet gennem mere end 33 år i speditionsbranchen og i større exportvirksomheder.

Har været bosiddende i England og udstationeret en årrække i Schweiz, hvilket har bidraget til såvel sproglige som kulturel forståelse og udvikling.

Kommunikation over landegrænser er et naturligt led i dagligdagen og problemhåndtering.

 

Vi håndterer worldwide skibs- og flytransporter - både stykgods og full load forsendelser - herunder toldbehandling, remburs og spedition. Endvidere tilbydes assistance ved transportplanlægning og udfærdigelse af enhver form for eksportdokumenter.

 

Lettere bogføring i C5 Microsoft Dynamics tilbydes.

 

Med venlig hilsen

Jan Due, Rugvangen 1A , 3400 Hillerød

tlf  +45 5133 2897 eller email

 

 

Butlerlog.dk © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use